Το Ινστιτούτο «Το Οικονομικό» ξεκίνησε την λειτουργία του το 1985. Από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του είχε πρωτοποριακές επιτυχίες και καθιερώθηκε ως ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός.

Την τελευταία δεκαετία θεωρείται το πρώτο Ινστιτούτο στην Λεμεσό σε αριθμό, και επιτυχίες μαθητών με αρκετές παγκύπριες καιπαγκόσμιες επιτυχίες στο μάθημα της Λογιστικής.

Στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις εκτός του ότι πρωτοπορεί παγκύπρια, έχει προσφέρει στους υποψήφιους των εισαγωγικών εξετάσεων το βιβλίο Πολιτική Οικονομία «Ειδικό βοήθημα» που είναι απαραίτητο για μελέτη για κάθε υποψήφιο.

Στα Αγγλικά έχει να επιδείξει μια αξιοζήλευτη δουλειά με άριστα αποτελέσματα.

Το 1999 συνεχίζοντας την αναβάθμιση της ποσότητας και της ποιότητας της εκπαιδευτικής του προσφοράς και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας ξεκίνησε την προσφορά μαθημάτων πληροφορικής σε διάφορα επίπεδα και σε όλες τις ηλικίες. Βασική φιλοσοφία εκμάθησης είναι ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιώντας το Computer ως εργαλείο να αναπτύσσει και να βελτιώνει την κρίση, την σκέψη,την φαντασία, την δημιουργικότητα και ένα σωρό άλλες ικανότητες και δεξιότητες.

Στο Ινστιτούτο προσφέρονται μαθήματα Λογιστικής στα επίπεδα Elementary (First Level), Intermediate (SecondLevel), Higher (Third Level), Financial Accounting (Fourth Level), μαθήματα για Εισαγωγικές Εξετάσεις στην Πολιτική Οικονομία, Λογιστική, Αγγλικά και Πληροφορική, μαθήματα στα αγγλικά σε όλα τα επίπεδα και Computers σε παιδιά από Α´ Δημοτικού μέχρι ενήλικες.

Για τους Ενήλικες προσφέρονται ειδικά πακέτα μαθημάτων (Word, Excel, Internetκ.λ.π) που βοηθούν τους εργαζομένους να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ανακοινώσεις Σχολείου
Διακρίσεις Μαθητών
Πρόσφατες Ενημερώσεις