Η μαθήτριά μας Δέσποινα Παπαϊωάννου στις φετινές παγκύπριες εξετάσεις κατετάγη πρώτη παγκύπρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Δέσποινα είναι η μοναδική μαθήτρια που πέτυχε 20 στρογγυλό στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας. Επίσης, όλοι οι μαθητές μας είχαν ιδιαίτερα ψηλές βαθμολογίες τόσο στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας αλλά και της Λογιστικής. 

Δέσποινα Παπαϊωάννου

Πρώτη Παγκυπρίως

Ανακοινώσεις Σχολείου
Διακρίσεις Μαθητών
Πρόσφατες Ενημερώσεις