ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ CAPITAL ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ" ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα τελευταία Χρόνια η Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο έχει αλλάξει ριζικά λόγο των συνεχών αλλαγών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που προκλήθηκαν λόγω της εισαγωγής του θεσμού του Ενιαίου Λυκείου, της ενοποίησης των Ενιαίων και Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες) και την ένταξη της Κύπρου τη 1η Μαίου 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα προβλήματα που προκλήθηκαν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια λόγω απεργιών και οικονομικής κρίσης.

Ειδικά ο Κύπριος φοιτητής μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει κάθε ντόπιος που ζει στην χώρα του. π.χ ο Κύπριος στην Αγγλία έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχει ο ντόπιος στην δική του χώρα. Γι’ αυτό το λόγο οι Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν μια τεράστια αυξητική τάση.

Επίσης τα τελευταία χρόνια ο απόφοιτος της Γ΄ Λυκείου έχει πολλές επιλογές το πού να σπουδάσει αλλά προβληματίζεται και το τι να σπουδάσει.

Υπάρχουν σήμερα πολλές επιλογές για το ενδιαφερόμενο απόφοιτο Λυκείου.

Υπάρχουν τα εξής:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 • Πανεπιστήμιο Κύπρου - 1989
 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - 2006
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο - 2007

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - 2007
 • Πανεπιστήμιο Frederic - 2007
 • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - 2007
 • Πανεπιστήμιο Νεάπολης - 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΚΥΠΡΟΥ 

 • Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)
 • Δασικό κολέγιο
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης
 • Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
 • Σχολή Ξεναγών
 • Τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας
 • Τα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών.

Σήμερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας ο αριθμός των φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο ήταν το 2007-2008: 25688 και το 2008-2009:30986. Το 2008-2009 οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 21473. Οι κυριότερες χώρες προτίμησης ήταν πρώτη η Ελλάδα με 11752 δεύτερο το Ηνωμένο Βασίλειο με 7958 και τρίτη οι Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής με 469 και άλλες χώρες με πολύ μικρότερους αριθμούς.

Άρα οι κύριοι προορισμοί σήμερα των Κυπρίων είναι τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας και  το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα ποσοστό πέρα του 96%.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Για τα  Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου τα κριτήρια εισδοχής είναι:

 • Αγγλικά IELTS (6.5) ή GCE ή IGCSE (C)
 • Απολυτήριο Λυκείου συνήθως πάνω από 18.5. Ανάλογα με το κλάδο και το Πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει αποδεκτό και 17 Γενικό.
 • Ένα ή Δύο ή Τρία AL αναλόγως Πανεπιστημίου και κλάδου σπουδών
 • Αριθμός θέσεων (προσφορά και ζήτηση)

ή

Foundation

 

Foundation

 

Ενας άλλος τρόπος εισδοχής στα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το Foundation. Υπάρχουν δύο είδη το γενικό και το ειδικό που είναι ενσωματωμένο με το κλάδο σπουδών.

 • Το Γενικό Foundation δεν καλύπτεται από το Δάνειο. Το Κόστος του Foundation κυμαίνεται από £5000 μέχρι £7500 και καλύπτεται από το Δάνειο.

Πότε και πως μπορεί να γίνει η αίτηση

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν για τα κορίτσια που θα πάνε το Σεπτέμβριο Γ΄ Λυκείου από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου. Για τα αγόρια που είναι τώρα Γ΄ Λυκείου και θα πάνε στρατό μπορούν και φέτος από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου ή του χρόνου.

Φυσικά αιτήσεις μπορεί να γίνουν μεταξύ 16 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου που θα σφραγιστούν εκπρόθεσμες και θα εξεταστούν κατά την κρίση των Πανεπιστημίων.

Αιτήσεις που θα γίνουν μετά της 30 Ιουνίου θα ληφθούν υπόψη (στο τελικό ξεκαθάρισμα των θέσεων) εάν τα πανεπιστήμια διαθέτουν κενές θέσεις.

ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας

Τα κριτήρια εισδοχής είναι οι Παγκύπριες εξετάσεις που γίνονται στο τέλος της Σχολικής Χρονιάς. Ο θεσμός των Παγκύπριων εξετάσεων έχει εισαχθεί για πρώτη φορά το 2006.

Διαδικασία εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Παγκύπριες εξετάσεις 2012 έγιναν μεταξύ 1 Μαρτίου - 9 Μαρτίου 2012.

€25 ανά μάθημα

Εκτός €50 Πρακτική δοκιμασία

30 Ιουνίου 2011 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών της Ελλάδας καθώς και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 - 31 Ιουλίου 2011.

Αποτελέσματα για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΑΕΙ 2/8/2011.

Ποιο είναι το καλύτερο Ίδρυμα

Υπάρχουν περίπου 114 Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε χρόνο δημοσιεύονται οι κατατάξεις των.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα στην Αγγλία κυμαίνονται από £8000 (9768 ευρώ) μέχρι £9000 (10989 ευρώ). Αλλά το κόστος όλων των διδάκτρων μπορεί να καλυφθεί από το Δάνειο του StudentFinance.

Το Δάνειο αποπληρώνεται με ποσοστό 9% οποιουδήποτε ποσού υπερβαίνει τις £21000 (25431 ευρώ). π.χ εάν το χρονιαίο εισόδημα ενός ατόμου που συμπλήρωσε τις σπουδές του και εργάζεται είναι £24000 (29064 ευρώ) είναι υποχρεωμένος να πληρώνει δόση (3000Χ9%) = 270:12 =23 ευρώ το μήνα.

Εάν το εισόδημα του ατόμου δεν υπερβεί ποτέ τις £21000 μετά 30 χρόνια διαγράφεται το ποσό των διδάκτρων.

Κόστος Ζωής

Εκτός από τα δίδακτρα στα βασικά στοιχεία του Κόστους είναι η διαμονή.

Η Διαμονή εκτός Λονδίνου κυμαίνεται περίπου £100-£130 (€121-€157) τη βδομάδα, ενώ το Κόστος εντός Λονδίνου περίπου £150-£200 (€183-€242) τη βδομάδα.

 • Κρατική χορηγία (€1275 - €2565) αναλόγως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος.
 • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου

Πλεονεκτήματα

 • Η εξοικείωση με τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα καθώς πρόκειται για τη διεθνή γλώσσα.
 • Τρία έτη
 • Χαμηλό κόστος ζωής εκτός Λονδίνου
 • Κουλτούρα και Πολιτισμός μιας ξένης χώρας που φημίζεται για την πειθαρχία, οργάνωση, τυπικότητα και δίκαιους κανόνες Λειτουργίας.

Μειονεκτήματα

 • Το Ενιαίο Λύκειο της Κύπρου δεν προσφέρει GCE A Levels που είναι απαραίτητα για την εισδοχή στα Αγγλικά Πανεπιστήμια.
 • Στα Βρετανικά Πανεπιστήμια ο φοιτητής δεν μπορεί να αντεπεξέλθει εάν είναι ασυνεπής
 •  Το κόστος ζωής ειδικά στο Λονδίνο
 • Η διαφορά στην νοοτροπία και στις συνήθειες που έχουν οι Βρετανοί πολίτες υπολογίζεται ιδιαίτερα από τους Κύπριους.

Η απόφαση σε ποια χώρα είναι καλύτερα να σπουδάσει κάποιος ανήκει αποκλειστικά στους μαθητές και τους γονείς. Οι προτιμήσεις , τα ενδιαφέροντα, η ειδικότητα που θέλει να σπουδάσει κάποιος, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, είναι ασφαλώς σοβαροί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν από το ενδιαφερόμενο.

Ανακοινώσεις Σχολείου
Διακρίσεις Μαθητών
Πρόσφατες Ενημερώσεις